Технологии Blogger.

вторник, 7 октября 2014 г.

Асноўныя патрабаванні да напісання водгуку


Водгук на мастацкі твор належыць да найбольш складаных і адказных конкурсаў алімпіяды па беларускай мове. Гэта абумоўлена творчым характарам конкурсу.
Асноўнымі патрабаваннямі, якія неабходна ўлічваць пры напісанні водгуку, з’яўляюцца наступныя.
1.     Правільнае разуменне тэмы і ідэі прапанаванага твора.
2.     Кампазіцыйная цэласнасць і завершанасць водгуку.
3.     Інтэрпрэтацыя (тлумачэнне, раскрыццё сэнсу) слоў, вобразаў, сімвалаў, тэмы, ідэі прапанаванага твора.
4.     Сцісласць, канкрэтнасць і дакладнасць думак.
5.     Уласнае стаўленне выяўленай тэмы і сістэмы моўных сродкаў, пры дапамозе якіх перадаюцца аўтарскія пошукі, перажыванні і разважанні.
6.     Акуратнасць афармлення.
Пазбягайце наступнага:
·        Беспадстаўна вялікага аб’ёму (ад 7 да 12 старонак) водгукаў за кошт лішняй інфармацыі, не звязанай са зместам твора, загадзя падрыхтаваных уступаў і заключэнняў, паўтораў раней сказанага.
·        Празмернай “квяцістасці” стылю, дыялогаў з дзённікам, рэдактарам газеты, бабуляй, сяброўкай і іншымі. Водгук – гэта не столькі мастацкі празаічны, паэтычны ці драматургічны твор на зададзеную тэму, колькі індывідуальнае асэнсаванне таго, што і як сказаў аўтар, як вы гэта ўбачылі, зразумелі і здольныя інтэрпрэтаваць.
·        Недакладнасцей, двухсэнсоўнасці, арфаграфічных, пунктуацыйных і моўных памылак.  …А чаго толькі не каштуюць такія словы, як праменні, блакіт нябёс, сонца ранне, метафара зораў карункі! ...Аднародныя члены рабілі малюнак больш поўным, пытанні застаўлялі хвалявацца. …Звятрае на сябе ўвагу і сінтаксічна-пунктуацыйнае абрамленнне твора. …У сэрцы схаваныя і радасць, і сорам, і праменні, і цемра, прыемныя пахі і гідота. …Што такое жыццё? Гэта прамень светлы, які прамільгнуў сярод глыбокай ночы, адзін момант, праведзены на банкеце, куды цябе няведама хто запрасіў, пробліск прытомнасці сярод цемры.

·        Празмернага дакладнага пераказу твора з выкарыстаннем аўтарскіх метафар і эпітэтаў. Ваша задача не пераказаць тэкст, а расказаць пра яго, пра аўтара, пра падзеі, што згадваюцца, пра пачуцці, якія выкліканы зместам твора, прапанаванага для водгуку, - адным словам, раскрыць сэнс гэтых метафар.

понедельник, 6 октября 2014 г.

Таблица квадратов натуральных чисел от 10 до 99Десят
ки
   Единицы
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
100
121
144
169
196
225
256
289
324
361
2
400
441
484
529
576
625
676
729
784
841
3
900
961
1024
1089
1156
1225
1296
1369
1444
1521
4
1600
1681
1764
1849
1936
2025
2116
2209
2304
2401
5
2500
2601
2704
2809
2916
3025
3136
3249
3364
3481
6
3600
3721
3844
3969
4096
4225
4356
4489
4624
4761
7
4900
5041
5184
5329
5476
5625
5776
5929
6084
6241
8
6400
6561
6724
6889
7056
7225
7396
7569
7744
7921
9
8100
8281
8464
8649
8836
9025
9216
9409
9604
9801
 

Blogger news

Blogroll